Home

De gymnastiekzaal

Wij trekken blij de gymnastiekzaal in
Zo stevig in de maat
De borst vooruit, de bene flink gestrekt
Hoe vind je dat het gaat
Hoor de planken kraken, bij het passen maken
Zachtjes op de tenen, glijden we stil henen
Dan weer voorwaarts mars, in gewone pas
En dan klinkt het : Halt!

Marcheren is het fijnst van allemaal
Dan voel je dat je leeft
Je zet je voeten lekker stevig neer
Dat ’t vloertje trilt en beeft
Hoor de planken kraken, bij het passen maken
Zachtjes op de tenen, glijden we stil henen
Dan weer voorwaarts mars, in gewone pas
En dan klinkt het : Halt!

Wij jongens zijn voor niemendal bevreesd
Wij duchten geen gevaar
Wij dromen niet, zien helder om ons heen
En wij marcheren maar
Hoor de planken kraken, bij het passen maken
Zachtjes op de tenen, glijden we stil henen
Dan weer voorwaarts mars, in gewone pas
En dan klinkt het : Halt!

F. Visser