Home

De meimaand is in ’t land

De meimaand is in ’t land, lief kind
Kom bij me, kom naar buiten
Dan zal ik vrolijk, u ter eere
Een aardig deuntje fluiten
Tjoek, tjoek, tjoek
Tjoeke tjoek, fuït, fuït
Zo klinkt er mijn lied
Kom buiten, kom buiten lif kindje
Tjoeke tjoek, fuït, fuït
Zo klinkt er mijn lied
Tjoeke tjoek, kom buiten lief kindje

De zon heeft mij al lang gewekt
Ik kom al aangesprongen
Wat denk je sijsje, als wij saam
Een aardig liedje zongen
Tjoek, tjoek, tjoek
Tjoeke tjoek, fuït, fuït
Zo klinkt er mijn lied
Kom buiten, kom buiten lif kindje
Tjoeke tjoek, fuït, fuït
Zo klinkt er mijn lied
Tjoeke tjoek, kom buiten lief kindje

Anna Fles / Cath. van Rennes