Home

Dikwijls schijnt het

Dikwijls schijnt het dat w’ in ’t leven
Zijn als zwervers in de nacht
Ieder heeft een last te dragen
Soms zo zwaar voor kleine kracht

Onverwachts gaan soms de wolken
Ver en verder van elkaar
Ster na ster komt met geflonker
Glanzend, stralend, wonderbaar

Laat ons daarom verder trekken
Hoofd en hart omhoog gericht
Mag ’t op aarde donker wezen
Van de hemel komt het licht