Home

Drie maal drie is negen

Drie maal drie is negen
Ieder zingt zijn eigen lied
Drie maal drie is negen
En … zingt zijn (haar) lied

Een, twee, drie ...

… is met zijn (haar) gatje in het water gevallen
Falderalderire, fanderalderare,
… is met zijn (haar) gatje in het water gevallen
Fal, deral, deral, deral, dera !

Bij pandverbeuren :
binnen drie tellen na het eerste deel moet degene wiens naam op de stippeltjes wordt gezongen
een lied inzetten, lukt dat niet dan wordt deel twee gezongen en moet een pand worden ingeleverd