Home

En over de weide daar blonk de zon

En over de weide daar blonk de zon
Didideldidom, zo blijde
De vogelkens wipten en vlogen rond
En maakten ’t aan bloemen en bomen kond
Zij sprongen, zij sprongen en zongen
Het is gewis, dat een lief kindje geboren is
Lalalalalalalala, dat een lief kindje geboren is

Dan kwamen gelopen de schaapkens blank
Klink-klanke-klin-klank, met hopen
Door ’t vensterke keken ze, frank en vrijdag
En huppelden weer naar de malse wei
Zij kreten, zij kreten en bleetten
Het is gewis, dat een lief kindje aan ‘t lachen is
Lalalalalalalala, dat een lief kindje aan ‘t lachen is

Daar kwamen ook lonken en biekens vroom
Zoom-zome-zoom-zoom, en ronken
Zij wemelden langzaam het wiegske rond
En maakten ’t aan vogels en schapen kond
Zij kruisten, zij kruisten en ruisten
Het is gewis, dat een lief kindje aan ‘t slapen is
Lalalalalalalala, dat een lief kindje aan ’t slapen is

G. Antheunis / Richard Hol