Home

Fort van Turkestan

Wij willen naar binnen, wij willen naar binnen
In ’t fort van Turkestan
Je komt er niet binnen, je komt er niet binnen
In ’t fort van Turkestan
Maar wij willen naar binnen, wij willen naar binnen
In ’t fort van Turkestan
Gegroet heer koning, gegroet heer koning
Wij hebben een klacht aan u
Wij willen naar binnen, maar mogen niet binnen
In ’t fort van Turkestan

Twee stevige kinderen zijn het fort, zij mogen hun handen (de muur) niet loslaten.
De overige kinderen spelen de koning, de koningin, 2 pagesen de overigenzijn de soldaten.
twee soldaten lopen zingend om het fort en terug, de koning brult neem 2 soldaten!
en met z'n vieren begint het lied opnieuw. Dit herhaalt zich tot de soldaten op zijn.
dan volgen de pages, de koningin en tenslote de koning zelf.
Na de laatste ronde vormen de soldaten een straatje, de koning roept: Val aan !
Om de beurt neemt een van de soldaten een aanloop en probeert op de handen van het fort te springen.
Wanneer het fort de handen loslaat is het veroverd.