Home

Heer Jezus heeft een hofken

Heer Jezus heeft een hofken waar schoon bloemen staan
Daarin zoo wil ik plukken gaan, 't is wel gedaan
Men hoort er niet dan engelenzank en harpgespel
Trompetten en klaretten en die veêlkens al zoo wel
Trompetten en klaretten en die veêlkens al zoo wel

De lelikens die ik daar zag zijn zuiverheid
De zoete violetten zijn ootmoedigheid
Men hoort er niet dan engelenzank en harpgespel
Trompetten en klaretten en die veêlkens al zoo wel
Trompetten en klaretten en die veêlkens al zoo wel

De schoone purper roze was de lijdzaamheid
De schoon vergulde goudebloem, gehoorzaamheid
Men hoort er niet dan engelenzank en harpgespel
Trompetten en klaretten en die veêlkens al zoo wel
Trompetten en klaretten en die veêlkens al zoo wel

Nog was er een die boven allen spand'de kroon
Coron'imperiale, 't was die liefde schoon
Men hoort er niet dan engelenzank en harpgespel
Trompetten en klaretten en die veêlkens al zoo wel
Trompetten en klaretten en die veêlkens al zoo wel

Maar d'allerschoonste, beste bloem al in dat hof
Dat was de Heere Jezus zoet, dus zij hem lof
Men hoort er niet dan engelenzank en harpgespel
Trompetten en klaretten en die veêlkens al zoo wel
Trompetten en klaretten en die veêlkens al zoo wel

Och Jezus, al mijn goed en al mijn zaligheid
Maakt van mijn hert uw hoveken, het is bereid
Men hoort er niet dan engelenzank en harpgespel
Trompetten en klaretten en die veêlkens al zoo wel
Trompetten en klaretten en die veêlkens al zoo wel

Tekst en melodie van ca. 1600
Komt voor in verschillende 17de eeuwse geestelijke liedboeken