Home

Hoofd, schouder, knie en teen

Hoofd, schouder, knie en teen, knie en teen
Hoofd, schouder, knie en teen, knie en teen
Ogen, oren, puntje van je neus
Hoofd, schouder, knie en teen, knie en teen

gymliedje: alle genoemde lichaamsdelen aanwijzen met de handen