Home

In een groen knollenland

In een groen, groen, groen, groen knolle-knollen-land
Daar zaten twee haasje heel parmant
En de een die blies de fluite-fluite-fluit
En de ander sloeg de trommel
Er kwam opeens een jager-jager aan
En die heeft er één geschoten
En dat heeft naar men denke-denken kan
De andere zeer verdroten