Home

Juffrouw wil je je jongetje verbieden

 
Juffrouw wil je je jongetje verbieden
Hij komt ’s avonds aan de deur.
Klep, klep, klep
Schel, lel, lel
Dat je je jongetje verbieden zel
Klep, klep, klep
Schel, lel, lel
Dat je je jongetje verbieden zel !