Home

Kampvuurlied

De vlammen wiegen zacht
In zilv’ren zomernacht
Als bloemen rank en geel
Daar zingt teed’re vrede alom
O, jonge makkers wellekom

M. Vos / Haydn