Home

Krui kruiwagentje

Krui kruiwagentje
Krui maar voort
‘k Heb zo’n aardig wagentje
Dat mij toebehoort
Waar zal ik het zoeken
Hier in alle hoeken
Hier of daar, ik weet niet waar
Ik heb het al gevonden
En ‘k ben der al zo blij
Kom hier mijn lieve lammetje
Kom achter mij

Een zwaan-kleef-aan speelliedje.
Het eerste kind kiest telkens aan het eind van het liedje iemand uit
die dan weer achter in de rij aansluit