Home

Moeders vliegenier

Moeder vroeg eens op een morgen
Aan haar jongste kleuter, Piet
Zeg eens vent, wat wil je worden
Of weet je dat soms nog niet
O, ja moeder, zegt Piet daad’lijk
Ik wordt heel gauw vliegenier
Om de wereld wil ik vliegen
Ik begin op ’t weiland hier

‘k Vloog dan naar Japan of China
Naar de Oost en naar de West
Jij moet mee gaan moeder, wil je?
Vader vindt het zeker best
Goed zegt moeder, maar dan vader:
Is er ook wel plaats voor twee
Ja, natuurlijk antwoord Pieter
Vader moet natuurlijk mee

Moeder lacht en zegt dan olijk
Piet, je plan lijkt mij heel goed
Maar voor ’t zover is gekomen
Jongen, weet je wat je doet
Vlieg eerst even naar de zolder
Vul je mandje daar met fruit
Neem vooral de rijpste appels
Zoek de beste er maar uit

Melodie: P.C. Poortman