Home
 

N.T.B. lied

Hebben wij ons verbonden
Door een sterke hechte band
Kom makkers sluit de rijen
En reik elkaar de hand
Want wij zijn de bruisende, stormende jeugd
In onze harten tintelt de vreugd
Wij zijn de bond, wij zijn de N.T.B.

Kom makkers, pak je ransel
En trek met blijde zin
Het lied stroomt uit de harten
De blijde wereld in
Want wij zijn de bruisende, stormende jeugd
In onze harten tintelt de vreugd
Wij zijn de bond, wij zijn de N.T.B.

Zo drijven ons de winden
Naar wijde verten heen
En waar wij gaan, daar sluiten
De makkers zich aaneen
Want wij zijn de bruisende, stormende jeugd
In onze harten tintelt de vreugd
Wij zijn de bond, wij zijn de N.T.B.

Wij dragen door de wereld
Des vriendschaps warme gloed
En schragen steeds elkander
Met sterke levensmoed
Want wij zijn de bruisende, stormende jeugd
In onze harten tintelt de vreugd
Wij zijn de bond, wij zijn de N.T.B.

Tekst en melodie: S. de Haan