Home

Na Sinterklaas

 
’t Heerlijke feestje is nu weer voorbij
’t Avondje, ’t morgentje
’t Dagje van Sinter-niklaas
Maar, oh ik denk er zo dikwijls nog aan
Wie mij weer al dat plezier heeft gedaan
Dankjewel, Sinterklaas
‘k Ben zo gelukkig en blij

Ja ja, dat hebben we nu weer gehad
’t Avondje, ’t morgentje
’t Dagje van Sinter-niklaas
Als ’t weer december is ben ik heel knap
Lach maar niet, moeder, nee, ’t is heus geen grap
Hand er op, hand er op,
Stellig beloof ik je dat !

Tekst en melodie: K. Leopold