Home

Naar bed, naar bed, zei Duimelot

Naar bed, naar bed, zei Duimelot
Eerst nog wat eten zei Likkepot
Waar zal ik het halen zei Lange Lot
Uit grootvaders kastje zei Ringeling
Dat zal ik verklappen zei 't Kleine Ding

speelliedje op de vingers