Home

Naar Oostland willen wij rijden

 
Naar Oostland willen wij rijden
Naar Oostland willen wij mee
Al over die groene heiden
Fris over die heiden
Daar is er een betere stee

Als wij binnen Oostland komen
Al onder dat hoge huis fijn
Daar worden wij binnen gelaten
Fris over die heiden
Zij heten ons willekom zijn

Ja, willekom moeten wij wezen
Zeer willekom moeten wij zijn
Daar zullen wij avond en morgen
Fris over die heiden
Nog drinken den koelen wijn

Wij drinken den wijn er uit schalen
En 't bier ook zo veel ons belieft
Daar is het zo vrolijk te leven,
Fris over die heiden
Daar woont er mijn zoete lief.

Al voor mijne zoeteliefs deurken
Daar staan er twee boompjes fijn
Die ene draagt notemuskaten
En, d’ander draagt nagelen fijn

Uit de Brabantse Kempen 12de, 13de eeuw