Home

Nachtegalenlied

Nachtegaal, nachtegaal, wat zong je toch schoon
zong je toch schoon
Voor heel het vogelkoor.
Nachtegaal, nachtegaal, hoe drong toch je lied
drong toch je lied
In ieder harte door.
Je kwam melden, dat de lente kwam,
De lieve lentetijd.
Nachtegaal, nachtegaal, hoe heeft er dat lied
heeft er dat lied
Ons aller hart verblijd.

Nachtegaal, nachtegaal, o zing nu nog eens
zing nu nog eens
Wij luist’ren graag naar U.
Nachtegaal, nachtegaal, je zong heerlijk schoon
zong heerlijk schoon
Waarom dan zwijg je nu?
Het gewone toont zich vaak genoeg,
Maar zelden is het schoon,
Nachtegaal, nachtegaal en dus zwijg je meest
zwijg je meest
Je stem is hemeltoon.