Home

Nachtwakerslied

Zwijgt, o mensen en wilt horen
Tien uur sloeg de klokketoren
Tien is Gods geboden tal
Geef, dat elk ze houden zal
't Nachtewaken kan niet baten
Wilt U mens, op God verlaten
Heer, Uw goedheid en Uw macht
Geve ons een goedenacht

Zwijgt, o mensen en wilt horen
Elf uur sloeg de klokketoren
Elf discip'len bleven trouw
Geef ons stervend geen berouw
't Nachtewaken …

Zwijgt, o mensen en wilt horen
Twaalf uur sloeg de klokketoren
Twaalf is ’t harte van den tijd,
Mens, denk aan de eeuwigheid
’t Nachtewaken …

Zwijgt, o mensen en wilt horen
Één uur sloeg de klokketoren
Een is d’eeuwige God alleen
Die ons draagt door ’t leven heen
’t Nachtewaken …

Alle sterren gaan verbleken
En de morgen zal aanbreken
Dankt dan God, die heeft gebracht
Veilig ons door dezen nacht
’t Nachtewaken ...

J. Brandt Corstius / Nürnberger Gesangbuch, 1602