Home

Nieuwjaar in Hellevoetsluis

 

Het weer was niet pluis in Hellevoetsluis
De mensen zaten te mopperen thuis
En mopperen bij de buren
Ze zaten te wachten op oudejaar
Ze wachtten maar en ze wachtten maar
En het werd maar geen twalef uren

Er was iets abuis in Hellevoetsluis
Met de koperen klok voor het stadhuis
Die arme, arme mensen …
Zo lang die koperen klok niet sloeg
Zo lang was ’t immers nog steeds te vroeg
Om heil en zegen te wensen

Annie M.G. Schmidt / Ad Heerkens