Home

Nu wil ik een liedeken zingen

Nu wil ik een liedeken zingen
Daar mede de liefste toebringen
Een kroesje fijn met wijn

Dat kroesje is ledig gedronken
Het zal er weer worden geschonken
Voor u, lief rein, certein

Houd daar, schoon liefken, in deugden
Ontvang er dat kroesje met vreugde
Van uwen knecht oprecht

Princesse, laat liefde mij blijken
Zo zal ik u niet bezwijken
Schoon edelvrouw, op trouw

Tekst uit Nieuw Amsterdamsch liedboek 1591
naar een 17de eeuwse melodie