Home

Nu zijt wellecome

 
Nu zijt wellecome, Jesu lieven Heer
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer
Nu zijt wellecome van den hoge hemel neer
Hier al in dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer
Kyri-e-lys

Christe Kyrieleison laat ons zingen blij
Daarmee ook onze leisen beginnen vrij
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
Van een maged reine, die hoog moet zijn geacht
Kyri-e-lys

d'Herders op de velden, hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar
Betl'hem is de stede, daar is 't geschied voorwaar
Kyri-e-lys

Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land
Zij zochten onze Here, met offerand
Z'offerden ootmoediglijk, myrrhe, wierook ende goud
't Ere van dat Kinde, dat alle ding behoud
Kyri-e-lys

Tekst: Vrouwenklooster Thorn 14de eeuw / W. van der Vogelweide, 1205