Home

O, jongens, als 'k rijk was

 

O, jongens, als 'k rijk was
Ik wist wat ik dee;
Een scheepje zou 'k bouwen
En 'k voer naar de zee
'k Zou hijsen het vlagje
Zoo hoog in de mast
Niet zo hoog, niet zo hoog, maar zo hoog
Niet zo hoog, niet zo hoog, maar zo hoog.

O, jongens, als 'k rijk was
Ik wist wat ik dee;
'k Nam u, al mijn vrindjes
Naar stad zeker mee
'k Zou kopen voor ieder
'n Lekkere koek
Niet zo lang, niet zo lang, maar zo lang
Niet zo lang, niet zo lang, maar zo lang.

O, jongens, als 'k rijk was
Ik wist wat ik dee;
'k Gaf ieder een gulden
Uw moeder kreeg twee
Maar zie, och ik zelf
Heb geen beursje met geld
Niet zo veel, niet zo veel, maar zo veel
Niet zo veel, niet zo veel, maar zo veel.

H.Sobel