Home

Okidokido

Okidokido
Was een hele grote vlo
En er was er eens een bever
Die bewonderde haar zo

Okidokido
Wat ben jij een grote vlo
Je bent mooi, o wil toch luisteren
Naar de taal van mijn hobo

Beverokido
Werd een echtpaar met hobo
En met negen beverkinderen
En, helaas, maar met één vlo

Ad Heerkens