Home

Ra, ra, ra, wie heeft de bal

Ra, ra, ra, wie heeft de bal
Die mooie bal van goud
Hij is nog lang niet oud
Die mooie bal van goud

'n rij kinderen staat dicht naast elkaar, één kind ervoor
terwijl het liedje wordt gezongen geven de kinderen achter hun ruggen de bal aan elkaar door
het kind dat er voor staat moet aan het eind van het lied raden wie de bal op dat moment heeft
is het goed geraden, dan ruilen ze van plaats