Home

Sluimerliedke

Slaap, slaap, kindeke, doe
Slaap want moeke wordt er zo moe
Eerst uw beentjes dan uw armpjes
Dek ik lekkertjes donzig warmpjes
Blijf nu rustig en wroet u niet bloot
Want van de kou gaan kinderkens dood

Slaap, slaap, kindeke, doe
Slaap want moeke wordt er zo moe
Droom van rijstpap met gouden lepeltjes
En van kroontjes met gouden repeltjes
Droom van speelgoed, een paard en een trein
Waar echte deurkens en vensters in zijn

Slaap, slaap, kindeke, doe
Slaap en doe maar uw oogkens toe
Morgen schijnt weer het lustig zonneke
En uw lach klikt als ’t springend bronneke
Langzaam gaat nu de landman voorbij
En moeke vlijt zich nu stil aan uw zij

L. van Riel / W. Galensloot Cornz.