Home

Smidje, mijn smidje

Smidje, mijn smidje waar werk je zo voor
Werk je zo eindeloos, eindeloos door
Is er het smeden je werk en je lust
Gun je je hamer geen ogenblik rust
Klop klop klop klop klop klop klop
Klop klop klop klop klop klop klop

Achter de deuren, zeg hoor je dat niet
Zingt er zijn vrouwtje haar vrolijkste lied
‘k Wed dat ze weldra haar lied niet meer zingt
Als er het vrolijk geklop niet meer klinkt
Klop klop klop klop klop klop klop
Klop klop klop klop klop klop klop

Achter de deuren, zeg hoor je dat wel
Speelt er zijn kindje z’n vrolijkste spel
‘k Wed dat er weldra zijn kindeke zweeg
Als het van moeder geen boterham kreeg
Klop klop klop klop klop klop klop
Klop klop klop klop klop klop klop