Home

Vliegerlied

Als een pijl uit de boog schiet de vlieger omhoog
Zo ver als geen hand ooit kan reiken
Hij steeg als hij kon, pardoes naar de zon
En staat al als staartster te prijken
Altijd hoger, vrank en vrij wil de vlieger zweven
Toe dan jongens, doe als hij, hou die leus voor ’t leven
Altijd hoger, altijd meer, dat is ieders plicht en eer

Het windje dat trekt en het rukt en het rekt
Voorzichtig nu ’t vliegertouw vieren
Hij duikt over kop, richt statig zich op
Laat sierlijk zijn vliegerstaart zwieren
Altijd hoger, vrank en vrij wil de vlieger zweven
Toe dan jongens, doe als hij, hou die leus voor ’t leven
Altijd hoger, altijd meer, dat is ieders plicht en eer

Naar zuiverder lucht, de stad nu ontvlucht
Waar muren je longen omsluiten
De zon tegemoet, haar licht en haar gloed
Maar mee moet de vlieger naar buiten
Altijd hoger, vrank en vrij wil de vlieger zweven
Toe dan jongens, doe als hij, hou die leus voor ’t leven
Altijd hoger, altijd meer, dat is ieders plicht en eer

Mr. H.W. van der Meij / J. Oostveen