Home

De volk’ren der aarde

De volk’ren der aarde, zij wachten op ons
Tot wij elkander weer vinden
Tot klokken des vredes overal weerklinken
Met alle winden
Vergeten wij dan alle haat en nijd
Komt leggen wij samen de handen
En laten wij werken met vreugde en kracht
Voor vrede in alle landen

Tekst: C. Boeke / Melodie uit de Elzas