Home

‘t Was nacht in Bethlems dreven

 
‘t Was nacht in Bethlems dreven
Een schone stille nacht
En trouwe herders bleven
Bij hunne kudde op wacht
En trouwe herders bleven
Bij hunne kudde op wacht

Zij hoopten saam, de vromen
Zij wachtten immer voort
Of Jacobs ster zou komen
Naar ‘t oud profetisch woord
Of Jacobs ster zou komen
Naar ‘t oud profetisch woord

En ja, juist in die stonde
In dezen zelfden nacht
Werd hun door Eng’lenmonden
Het blijde nieuws gebracht
Werd hun door Eng’lenmonden
Het blijde nieuws gebracht

“De Heiland is gekomen
In Bethlems kleine stal
Die voor miljoenen vromen
Een Herder wezen zal
Die voor miljoenen vromen
Een Herder wezen zal

Hij zal zij kudde leiden
Zij ‘t ook door leed en kruis
Tot d’ eeuwig’ groene tuinen
Van ‘t Hemelsch Vaderhuis
Tot d’ eeuwig’ groene tuinen
Van ‘t Hemelsch Vaderhuis