Home

Waar is er kerke zonder zank

Waar is er kerke zonder zank
Of kermis zonder keelgeklank
Waar is er mens die vreugdig leeft
En somtijds niet een lied en heeft

Zingt nu dan eens een geestig lied
En zorgt vandaag voor morgen niet
Die kleine zorgen maken groot
Die leven erger als de dood

Een treurig mens is vol verdriet
Een treurig mens en deugd toch niet
Wat is het dat den treurder doet
Als te verteren vlees en bloed

Looft God en doet uw werk verblijd
En met een lied gebenedijd
Den Heer die 't al beschikken moet
En al naar zijnen wille doet

Wel mensen hebt gij wel gezien
Dat naar uw schikken zal geschien
Dus looft den Heer met zang en spel
Zijt vreugdig en doet altijd wel

Tekst uit P.Cauwe, Het geestelijk opeelken, 1696
Melodie: De Coussemaker, Chants populaires des Flamands de France, 1856