Home

Waarvan gaan er de boeren zo mooi

Waarvan gaan er de boeren, de boeren
Waarvan gaan er de boeren zo mooi?
Zij dorsen het koorn en verkopen het strooi
Daarvan gaan er de boeren de boeren
Daarvan gaan er de boeren zo mooi

Waarvan hebben de boeren, de boeren
Waarvan hebben de boeren veel geld?
Ze karnen de butter en verkopen de melk
Daarvan hebben de boeren de boeren
Daarvan hebben de boeren veel geld

Waarvan drinken de boeren, de boeren
Waarvan drinken de boeren den wijn?
Zij vetten het kalf en verkopen het zwijn
Daarvan drinken de boeren, de boeren
Daarvan drinken de boeren den wijn

Tekst en melodie uit De Coussemaker, Chants populaires des Flamands de France, 1856