Home

Wanneer wij marcheren

 

Wanneer wij marcheren
De hoofden gericht
Stort over de wolken
Stralend licht

Wanneer wij ontmoeten
De makkers in ’t land
Vlamt op in ons harte
Heilige brand

En waar onder stormen
Het oude vergaat
Rijst op voor ons allen
’t Rijk van de daad

O, volk uit de diepte
Het duister gewraakt
Vergeet niet de vuren
Voedt ze en waakt

M. Vos