Home

Weer zwelt de knop

 
Weer zwelt de knop, weer groent het kruid
O, laat m'er uit, o, laat m'er uit
Reeds tint'len mij de wangen
Mij kwelt een onverwinb're zucht
Naar bos en beemd, naar frisse lucht
Naar zonnestraal en lentezangen

Daar buiten zingt het voog'lenkoor
Mij 't loflied voor, mij 't loflied voor
Vol kunsteloos verlangen
Is 't wonder, zo met bloemen en kruid
Ook 't jonge hart zich opensluit
Voor zonnestraal en lentezangen?

K. van Hall / H. van Tussenbroek