Home

Weer bloeit in grasgroene weiden

melodie

Weer bloeit in grasgroene weiden
De bloem op wieg’lende steel
Weer klinkt langs bossen, veld en heide
Een lied uit vogelenkeel
Tralala …

Weer zwermt uit grijsgrauwe steden
De mens op zoek naar de zon
Hij zingt en lacht en zet zich neder
Bij ’t ruisen der koele bron
Tralala …

Pas ’s avonds komt weer de stilte
Dan slaapt de hele natuur
Dan sluipen duisternis en kilte
Rondom ons vlammend vuur
Tralala …