Home

Wees gegroet volschone lentetijd

melodie

Als de winter vlucht voor de lentelucht
En de zon het nieuwe leven wekt
Als een bloesemkroon met haar teder schoon
In de hof de naakte twijgen dekt
Dan zingt al wat leeft en zingen kan verblijd:
“Wees gegroet, volschone lentetijd
Wees gegroet, wees gegroet
Wees gegroet, volschone lentetijd”

Ja, ons harte gloeit, nu ’t viooltje bloeit
Nu ons ‘t madeliefje tegenlacht
En met blijde klank brengen w’onze dank
Voor de zonneglans, der bloemen pracht
Zo weerklinke ons vrolijk lied dan wijd en zijd:
“’k heb u lief, o, schone lentetijd
‘k heb u lief, ‘k heb u lief
‘k heb u lief, o, schone lentetijd!”

J.A. Böringer / C. van Rennes