Home

Weest nu verblijd

Weest nu verblijd
Te dezer tijd
Wie dat gij zijt
Over is nu 's nachts droef, duisteren schijn
Al onze plagen
In blijde dagen verandert zijn

't Weer vriend'lijk blikt
Elk is verkwikt
Dat 't God zo schikt
En ons de zonne der vrede dus geeft
Tot een bevrijding
En tot verblijding van al wat leeft

Als alles haast
Was op zijn kwaadst
Was God ons naast
Zijn hulp, zijn heil, zijn schut hij tot ons zendt
Doet ons hem loven
Die daar van boven de zaak dus wendt

Op de pacificatie van Gent, 1576