Home

Weet je waarom

 
Weet je waarom ik de kersttijd zo heerlijk vind
Weet je ’t al
Omdat ’t verhaaltje, dat moeder vertelde
Gebeuren zal
Zie eens die boom met de kaarsjes die bra-nden
Helder en licht
Zie eens die kinderen uit alle landen met
Stralend gezicht
Kersttijd, kerstmistijd, stem ons allen verblijd
Geef ons hoop en licht en vrede, kerstmistijd

‘k Hoor het verhaal van de herder die doolde
In de nacht
En van de engel die heerlijke tijding en
Blijdschap bracht
Als nou de kerstklokjes vrolijk gaan luiden met
Zilv’ren toon
Zal dat voor o-ns een boodschap bedui-den
Blijde en schoon
Kersttijd, kerstmistijd, stem ons allen verblijd
Geef ons hoop en licht en vrede, kerstmistijd

‘k Hoor weer vertellen dat ver in het oo-sten
Blonk een ster
Die iedereen met haar gloed lokkend we-nkte
Van heel ver
Ja, vele eeuwen al fonkelt z’ons te-gen
Helder en rein
Troostend verkondigend allen die lijden
Licht zal ’t zijn
Kersttijd, kerstmistijd, stem ons allen verblijd
Geef ons hoop en licht en vrede, kerstmistijd

Tekst en melodie: A. van Dijk