Home

Wie zingt er mee

 
melodie

Wie zingt er mee, een vrolijk liedje,
Een leutig wijsje bedenk je toch niet.
Wie zingt er mee, met heldere stemmen
En schitt'rende ogen een krachtig lied!

Wie houdt van zonneschijn,
jong en vrolijk zijn,
Wie houdt van blijde zang,
't Hele leven lang.
Wie op een somb're dag,
Toch heeft een lied en lach,
Die zingt er met ons mee
Wie zingt er mee?

Wie gaat er mee, zo zingend door ’t leven,
Zo’n leutig wijsje, dan word je niet oud.
Dan zing je zelfs bij zon en bij regen,
Want geen van ons allen, die ’t ooit berouwt

Wie houdt van zonneschijn
jong en vrolijk zijn,
Wie houdt van blijde zang,
't Hele leven lang.
Wie op een somb're dag,
Toch heeft een lied en lach,
Die zingt er met ons mee
Wie zingt er mee?

F. de Clercq-Zubli / D. Appeldoorn