Home
Kerstliedjes

Wiegenlied der herders

 
melodie

Slaap wel, o, kindje, slaap nu zacht
Slaap wel, o, hemels kind
Wij herders houden trouw de wacht
Tot dat de dag begint.
We zingen nu een wijsje zoet
Dat u steeds rustig slapen doet:
Slaap nu zacht, slaap nu zacht
Lieflijk kindje, slaap nu zacht

Als gij na ‘t slapen wakker wordt
Zijn wij van ‘t waken moe
Maar komen schapen en lammetjes
Al spelend naar u toe
En komt de tijd van rust weer aan
Dan zullen we weer aan uw beddeke staan:
Slaap nu zacht, slaap nu zacht
Lieflijk kindje, slaap nu zacht

of:

Slaap zacht gij lieve hemelknaap
Slaap zacht gij dierbaar kind
U wiegen de engeltjes in slaap
Met zachte hemelwind
Wij arme herders zingen nu
Een lieflijk wiegelied voor u
Slaap nu zacht, slaap nu zacht
Hemelkindje, slaap nu zacht

Maria heeft vol liefde, zacht
U warmpjes toegedekt
En Josef houdt voor u de wacht
Dat niets, mijn kind, u wekt
Ook schaap en rund'ren uit de stal
Zijn stil voor u, zij zwijgen al
Slaap nu zacht, slaap nu zacht
Hemelkindje, slaap nu zacht

Tekst o.a. A. Besselaar/ Melodie: C.F.D. Schubart