Home

Wij Hollandse jongens
en meisjes

Wij Hollandse jongens en meisjes
Wij houden van bos en van wei
En zingen de vrolijkste wijsjes
De liedekens van de mei
Wij wand’len door velden en dreven
En vlechten van bloemen een krans
Op ’t kleed, door natuur zelf geweven
Dansen wij onze rondedans
Op ’t kleed, door natuur zelf geweven
Dansen wij onze rondedans

Door ’t gras en de bloeiende klaver
Langs wegeltjes, dwars door het woud
Langs ’t koren, waar vrolijk papaver
In ’t zonnelicht sprankelt als goud
Daar lopen wij, jongens en meisjes
En juichen er vrolijk en blij
We zingen de heerlijkste wijsjes
En de liedekens van de mei
We zingen de heerlijkste wijsjes
En de liedekens van de mei

J. Quak / B. Quak-Bolt