Home

Wij staan hier vreemd

 
Wij staan hier vreemd, wij zijn de wijzen
Wij wonen ver
Wij zagen ginds ter kimme rijzen
Een goeden ster
Zij wees de weg, zij ging ons voor
Hoog aan de hemel
Wij volgden stil, haar lichtend spoor
Als pad voor paard en kemel

Er moet een vorst hier zijn geboren
Wij zoeken hem
Wijs ons de plaats, door hem verkoren
In Bethlehem
Ach, is het hier in het avondgrauw
Dat wij hem groeten
Waaris ’n mens die denken zou
Een koning zo t’ontmoeten

Er is een woord uit ’t oud verleden
Dat spreekt van hem
Het is voorspeld: hem zal vertreden
Jerusalem
Is dit ’t begin van zijn smart
’t Geen wij aanschouwen
In ons geschenk geeft zich ons hart
U, koning, vol vertrouwen

Wij willen ook die koning eren
En doen zijn wil
De weg tot hem alleen begeren
En volgen stil
Voor Jezus stond aan het eind een kruis
Waan hij moest sterven
Voor ons is ’t eind een hemels huis
Dat wij door hem beërven

Tekst: De Ivoren Luit / Melodie: Frankrijk 12de eeuw