Home

Wij zijn arme Marionse marionetten

Wij zijn rijke, rijke, rijke Marionse, marionetten
Wij zijn rijke, rijke, rijke, Mari Marions

Wij zijn arme, arme, arme Marionse, marionetten
Wij zijn arme, arme, arme, Mari Marions

'k Wou zo graag uw dochter hebben, Marionse, marionetten
'k Wou zo graag uw dochter hebben, Mari Marions

‘k Heb er geen om u te geven, Marionse, marionetten
‘k Heb er geen om u te geven, Mari Marions

‘k Heb gehoord dat u die had, Marionse, marionetten
‘k Heb gehoord dat u die had, Mari Marions

Die dat zeiden konden liegen, Marionse, marionetten
Die dat zeiden konden liegen , Mari Marions

‘k Zal haar een hondje geven, Marionse, marionetten
‘k Zal haar een hondje geven, Mari Marions

Daarvoor kun je haar niet krijgen, Marionse, marionetten
Daarvoor kun je haar niet krijgen, Mari Marions

Zal ik haar dan ringen geven? Marionse, marionetten
Zal ik haar dan ringen geven? Mari Marions

Hoe zult gij mijn dochter kleden ? Marionse, marionetten
Hoe zult gij mijn dochter kleden ? Mari Marions

'n Strooien hoed met polkaveren, Marionse, marionetten
'n Strooien hoed met polkaveren, Mari Marions

Dan kunt gij mijn dochter krijgen, Marionse, marionetten
Dan kunt gij mijn dochter krijgen, Mari Marions

Kringspel
de schuingedrukte zaken kunnen naar eigen keus worden ingevuld