Home

Wilt heden nu treden

melodie

Wilt heden nu treden voor God den Heere
Hem bovenal loven van herten seer
End' maken groot syns lieven naemens eere
Die daar nu onze vijand slaat terneer

Ter eren ons Heren wilt al uw dagen
Dit wonder byzonder gedenken toch
Maakt U, o mens, voor God steeds wel te dragen
Doet ieder recht en wacht U voor bedrog

Bid, waket en maket, dat g'in bekoring
En 't kwade met schade toch niet en valt
Uw vroomheid brengt den vijànd tot verstoring
Al waar zijn rijk nog eens zo sterk bewald

Tekst uit Valerius'Gedenck-Clanck, 1626. Op de overwinning van Prins Maurits in 1597
Melodie: Hey, wilder dan wild