Home

Windekens waait zo luide niet

 
Windekens waait zo luide niet
Weet gij niet wat straks geschiedt?
Beekje dat maar kabb’len wil
Waarom houdt gij u niet stil?
Weet gij niet dat dezen nacht
’t Christuskindje wordt verwacht

Herders, hoort hoe alles zingt
’t Lied der vogelen weerklinkt
Vragen zij niet aan elkaar
Was de hemel ooit zo klaar?
Weten zij dat deze nacht
’t Christuskindje wordt verwacht

Bijtjes gaan van bloem tot bloem
Hoort gij niet hun blij gezoem?
En het nachtegalenlied
Klinkt zo schoon en zwijgt maar niet
Weten zij dat deze nacht
’t Christuskindje wordt verwacht

Herders, hoort daar boven uit
’t Eng’lenlied bij harp en fluit
Hoort, zij zingen van genâ
In excelsis gloria
Want zij weten dat deez’ nacht
’t Christuskindje wordt verwacht

Tekst: naar De Ivoren Luit/ Melodie: Frankrijk 17de eeuw