Home

Ziet, zoo rijen de heeren

Ziet, zoo rijen de heeren
Met er bonte kleeren
Ziet, zoo rijen de vrouwen
Met der wije mouwen
Ziet zoo rijen de joffertjes
Met 'er mooie pantoffeltjes
Ziet zoo rijdt den akkerman
Met zijn paardje achteran
Ju ju, zeggen we dan

Schootliedje