Home

Zingen speelt in mijn leven een grote rol;
ik kreeg het van mijn ouders met de paplepel ingegoten.
Zij zongen samen vaak tweestemmig, wat ik een feest vond om naar te luisteren.
Gelukkig zingt mijn man Paul ook graag en zo zetten wij de traditie voort en
zingen samen met en voor de kinderen en kleinkinderen.

Veel dank ben ik verschuldigd aan dochter Jacqueline en
schoonzoon Robertjan!
Met hun creatieve ideeën en technische hulp
is de Liedjeskist in deze vorm tot stand gekomen.

En natuurlijk oneindig veel dank aan Paul, de partner in mijn leven sinds 1965.
Zonder zijn hulp, steun en ideeën zou ik maar een half mens zijn !

In 1990 kwam ik in Amersfoort in contact met de Nederlandse Vereniging voor de Volkszang.
Daar raakte ik van lieverlee zo bij betrokken dat ik een tijd lang voorzitster van het landelijk hoofdbestuur van deze vereniging ben geweest.
Ik kan iedereen aanraden eens mee te zingen bij één van de plaatselijke afdelingen. Meer bijzonderheden over deze vereniging vindt u op hun website www.volkszang.nl

De actieve kant van het zingen beoefen ik verder door een koor te dirigeren :
het koor 'n Lach en 'n Traan in Dronten.
Veel gezellige meezingliedjes staan op het repertoire.
Meer over dit koor vindt u op www.eenlacheneentraan.nl

In de loop der tijd heb ik vele Nederlandstalige liedjes verzameld.
Nu ik niet meer hoef te werken ben ik in de gelegenheid om via het medium internet :

- deze liedjesschat met belangstellenden te delen
- ze op deze manier te bewaren
- en door te geven aan volgende generaties

Veel plezier met zingen, want zingende mensen zijn gelukkige mensen !

Jeannette Fremouw